Solicitude de recoñecementos médicos
Servizo de Prevención de Riscos Laborais
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Consulta de solicitude de recoñecemento médico

Identificación do/a Solicitante
* @edu.xunta.es
*
 
Xunta de Galicia
Servizo de Prevención de Riscos Laborais
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
V. 002.002.018